Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Sep 3, 2022

Efter sommaruppehållet så börjar höstavsnitten med att hela kvartetten sitter samlad för det 164:e avsnittet. Huvudämnet är det omstridda begreppet Evidens samt att bemöta en del väl riktad kritik mot Tyngre Rehab.

Det menas i korthet att Tyngre Rehab är så kallade ’evidensryttare’ och ratar allt annat som inte har gott stöd i forskning. Så i avsnittet försöker alla i kvartetten ge sin vardera syn på evidens, vad det innebär att arbeta evidensbaserat samt vilka svårigheter det finns att för att arbeta evidensbaserat.

Vi hoppas kunna bidra med en positiv, realistisk och ödmjukare bild av evidensbegreppet och att innehållet i den här podden ska kunna fungera som motiverande till att arbeta kliniskt snarare än att föda och livnära negativitet, identitetskrisen i kliniska arbetet och desillusion. Detta avsnitt blir starten av en mindre serie tillägnad evidens under hösten. Hoppas det smakar!

För att stötta vår podcast på ett enkelt sätt så ta del av vårt samarbete med utbildningsplattformen TrustMe-Ed och deras prenumerationserbjudande:

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.