Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Feb 4, 2023

I avsnitt 175 diskuterar Daniel och Erwin vilken betydelse motivation har för att nå långsiktiga resultat. Motivationspsykologi är ett forskningsområde som omfattar allt från Maslows behovstrappa till självbestämmandeteorin.

I det här samtalet väljer killarna att titta närmare på definitionen av motivation och begreppen; inre och yttre motivation. Vad krävs för att ändra ett beteende eller vana? Hur viktig är motivation vid rehab? Kan yttre motivation leda till inre motivation?

Slutligen ger Daniel en liten anekdotisk resa över sin träningskarriär, där inre och yttre motivation har växlat och senaste tiden utgått från ren disciplin.

Vill du läsa mer om motivationspsykologi finns en matnyttig artikel av Beata Souders som tar upp delar av den litteratur som finns inom området.

För att stötta vår podcast på ett enkelt sätt så ta del av vårt samarbete med utbildningsplattformen TrustMe-Ed och deras prenumerationserbjudande:

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts eller där du lyssnar på den – lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.