Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 24, 2018

I tredje avsnittet av Tyngre Rehab podcast diskuterar Daniel Andréasson och Kenneth Färnqvist hur man som patient kan tänka och agera när man söker vård för akut ryggsmärta.

  • Vilken vårdgivare ska man söka?
  • Hur orienterar sig patienter bland alla behandlingskoncept och träningsmodaliteter?
  • Har det någon...


Nov 17, 2018

I avsnitt två av Tyngre Rehab podcast ansluter Erwin Linden och Kenneth Färnqvist. Vi får en kort presentation av värdarna och varför Kenneth utvecklat ett intresse för forskning på senor och senrelaterad smärta. Under avsnittet diskuteras frågor som:

  • Vad är en tendinopati?
  • Kan man ha tendinos utan...


Nov 10, 2018

Tyngre Rehab podcast lanserar sitt premiäravsnitt. Värdarna Daniel Andréasson och Adrian Valkeaoja presenterar sig och pratar om begreppet Comprehensive capacity. Några av de frågor som behandlas är:

  • Vilken betydelse har skulderdyskinesi?
  • Måste vi eftersträva att hitta perfekta rörelser?
  • Skillnaden på...