Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Dec 29, 2018

I årets sista avsnitt pratar Kenneth och Adrian om främre knäsmärta och kopplingen mellan knäsmärta och höftstyrka. De går igenom bakgrunden till främre knäsmärta och vilka mekanismer som kan tänkas ligga bakom.

De dyker ner i en studie som undersökt undervisning, styrketräning och löpteknik vid främre...


Dec 22, 2018

Inför julen sitter alla killarna i Tyngre Rehab samman bakom mikrofonerna och blickar tillbaks på året som har varit samt tittar framåt och spekulerar kring vad 2019 kommer innehålla både personligen och för Tyngre Rehab.

I avsnittet får ni bland annat höra skön sång, övningar som kan kategoriseras under...


Dec 15, 2018

Daniel Andréasson och Kenneth Färnqvist avhandlar axelsmärta:

  • Är impingement en lämplig diagnos? Vad kan vara orsak till att man utvecklar axelsmärta hos inaktiva personer respektive människor som träna och rör sig mycket?
  • Skiljer sig dessa tillstånd?
  • Kan man förebygga axelsmärta om man råkat ut för det...


Dec 8, 2018

I avsnitt 5 går Adrian Valkeaoja och Erwin Lindén igenom lyssnarfrågor. De diskuterar:

  • Manipulation, dess effekter och mekanismer i behandlingen. Även placebo diskuteras i förhållande till detta och olika sätt att tänka på kontextuella faktorer.
  • Hur man kan möta förväntningar från patienter kopplat...


Dec 1, 2018

I avsnitt fyra av Tyngre Rehab Podcast ansluter Adrian Valkeaoja och Erwin Lindén. De diskuterar varför Erwin känner sig irriterad och dyker djupt in i teorier, modeller och begreppet ”förförståelse”.

Vi får veta varför teorier är som pruttar och varför sjukvården, precis som andra discipliner, hela tiden...