Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Apr 27, 2019

I detta avsnitt dyker Kenneth och Daniel ner i hur man bör tänka i samband med en fotledsstukning.

Det diskuteras bland annat kring diagnostik, vilken typ av behandling som är effektiv och om det finns något man kan göra för att förebygga framtida stukningar.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram:


Apr 20, 2019

Diagnostiskt ultraljud har blivit allt mer vanlig undersökningsmetod för att diagnostisera och bedöma smärttillstånd från rörelseapparaten (senor, muskler, skelett, ledband, m.m). Den tekniska utvecklingen på området har gjort att metoden idag är jämförbar med MRI till bara bråkdelen av kostnaden. Det här...


Apr 13, 2019

I det 23:e avsnittet av Tyngre Rehab Podcast går Adrian och Erwin igenom ännu en guldklimp för att bättre förstå smärta. De pratar om hjärnan och vår förståelse för medvetandet utifrån teorierna om nervsignaturer (”neurotags”) och hur detta förhåller sig till smärta.

Det här är det första...


Apr 6, 2019

I del 3 av Hur du lyckas med din rehab pratar Adrian och Erwin om en av grundpelarna inom rehabilitering: Graderad Exponering. Ämnen som diskuteras:

  • Bakgrunden till graderad exponering
  • Vad graderad exponering är
  • Hur det kan användas i rehabiliteringsprocessen både på träning och andra områden
  • Några exempel på...