Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2019

I avsnitt 29 intervjuar Adrian Professor Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet.

De inleder med träning inför operationer – vad visar forskningen, hur implementerar man detta i sjukvården och vilka träningsformer vet man mest om?

De pratar även om de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet –...


May 18, 2019

I avsnitt 28 av Tyngre Rehab Podcast sitter Adrian och Erwin med Professor Lorimer Moseley, en av världens främsta smärtforskare. Hela Tyngre Rehab var på Moseleys kurs i Stockholm i maj som handlade om smärta. Intervjun fokuserar på viktiga budskap som den allmänna befolkningen har nytta av att veta mer...


May 11, 2019

I veckans avsnitt pratar Daniel och Erwin om patientens förväntningar och vilken betydelse förväntningar har för resultatet av en viss behandling.

Som grund för diskussionen använder killarna artikeln "Individual Expectation: An Overlooked, but Pertinent, Factor in the Treatment of Individuals...


May 4, 2019

I avsnitt 26 av Tyngre Rehab Podcast pratar Adrian och Erwin om flaggsystemet som används inom vården.

Flaggsystemet delas upp i två huvudkategorier: kliniska flaggor och psykosociala flaggor. Flaggorna kan vara röda, orangea, gula, blå, svarta och rosa. Mest kända är de röda flaggorna och minst kända är de...