Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

May 25, 2019

I avsnitt 29 intervjuar Adrian Professor Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet.

De inleder med träning inför operationer – vad visar forskningen, hur implementerar man detta i sjukvården och vilka träningsformer vet man mest om?

De pratar även om de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet –...


May 18, 2019

I avsnitt 28 av Tyngre Rehab Podcast sitter Adrian och Erwin med Professor Lorimer Moseley, en av världens främsta smärtforskare. Hela Tyngre Rehab var på Moseleys kurs i Stockholm i maj som handlade om smärta. Intervjun fokuserar på viktiga budskap som den allmänna befolkningen har nytta av att veta mer...


May 11, 2019

I veckans avsnitt pratar Daniel och Erwin om patientens förväntningar och vilken betydelse förväntningar har för resultatet av en viss behandling.

Som grund för diskussionen använder killarna artikeln "Individual Expectation: An Overlooked, but Pertinent, Factor in the Treatment of Individuals...


May 4, 2019

I avsnitt 26 av Tyngre Rehab Podcast pratar Adrian och Erwin om flaggsystemet som används inom vården.

Flaggsystemet delas upp i två huvudkategorier: kliniska flaggor och psykosociala flaggor. Flaggorna kan vara röda, orangea, gula, blå, svarta och rosa. Mest kända är de röda flaggorna och minst kända är de...