Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jul 27, 2019

I veckans avsnitt tar Adrian och Erwin upp en av de klassiska smärtmekanismerna, neuropatisk smärta. Du får veta hur man känner igen detta och hur man kan tänka och kommunicera kring det.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin...


Jul 20, 2019

I dagens avsnitt diskuterar samtliga podmedlemmar begreppet ”window of opportunity”. Finns det tillfällen då man akut behöver sänka smärtnivån för att lyckas med behandlingen på längre sikt eller är det bara något terapeuter använder för att rättfärdiga en viss typ av behandling?

Följ Tyngre...


Jul 13, 2019

Isometrisk träning mot senrelaterad värk har på senare år blivit populärt för akut smärtlindring. Hur ser det egentligen ut med forskningsstödet kring denna metod? Kenneth diskuterar med stöd av åsiktsartikeln "Isometric exercise for acute pain relief: is it relevant in tendinopathy management?".

Följ Tyngre...


Jul 6, 2019

I avsnitt 35 av Tyngre Rehab podcast så får ni ta del av en intervju Erwin och Adrian fick till med Joletta Belton, tidigare patient med långvarig och svår livsförändrande smärta, som med hjälp av den moderna smärtforskningen kunde vända på sitt problem och återhämta sig.

Joletta föreläser världen över...