Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Aug 31, 2019

Kenneth och Adrian diskuterar innehållet i Kenneths nypublicerade artikel.

Artikeln behandlar huruvida strukturen av den tendinopatiska (är det ett ord? :)) senan förändras efter en träningsperiod och om den gör det finns det någon koppling mellan förändringen och det kliniska utfallet?

Vad ville vi kika på
Vi...


Aug 24, 2019

Veckans avsnitt riktar sig lite mer mot klinikerna där ute. Kenneth och Erwin utgår från en nyligen publicerad artikel där författarna diskuterar hur man bör benämna olika tillstånd relaterade till senor.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts (iTunes) - lämna gärna en...


Aug 17, 2019

I veckans avsnitt diskuterar grabbarna kring blodplättrik plasma (PRP – platelet rich plasma). Som grund till diskussion utgör artikeln ”PRP vid senbesvär - Är det nått att hänga i julgranen?" skriven av Kenneth Färnqvist.

Under senare år har PRP växt fram som ett behandlingsalternativ för att förbättra...


Aug 10, 2019

I veckans avsnitt besvarar Daniel och Adrian lyssnarfrågor om muskler kan inhiberas och tappa funktion vid smärta. Och om man därför måste aktivera musklerna med specifika (motorkontroll) övningar för att få igång musklerna innan man kan komma till rätta med smärttillståndet. De områden som diskuteras är...


Aug 3, 2019

I avsnitt 39 svarar Daniel och Adrian på två lyssnarfrågor.

  • Den ena frågan rör hur man hanterar bakslag i sin rehabilitering, bland annat med justering av träningsdos, förhållningssätt till smärta etc. Att hantera bakslag är något som de allra flesta med smärtproblem kommer ha nytta av. Du kan...