Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2019

I veckans avsnitt följer Daniels och Erwins fortsatta samtal och reflektioner på podcastavsnittet från Physio Edge med professor Chad Cook och vetenskapen kring manuellt terapi (MT).

I avsnittet behandlas just det som är mysteriet bakom MT, de bakomliggande fysiologiska mekanismerna. Annat som tas upp är hur MT kan...


Sep 21, 2019

I denna veckas podcast dyker Daniel och Erwin ner i det glödheta ämnet manuell terapi (MT). Till grund för avsnittet ligger en intervju med professor Chad Cook som sänts i podcasten Physio Edge.

Cook är ett stort namn inom MT och har medverkat i över 250 publikationer samt skrivit ett antal böcker på ämnet....


Sep 14, 2019

I veckans avsnitt sitter Erwin och pratar med Göran Kenttä, Fil Dr i Idrottspsykologi och lektor på Gymnastiska Idrottshögskolan (GIH). Huvudsakliga ämnet är ’Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) och några av terapiformens nyckelbegrepp bland annat acceptans, psykologisk flexibilitet och egna...


Sep 7, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Adrian och Erwin ett förslag på en ny smärtdefinition som International Association for the Study of Pain har släppt i år.

De pratar om den nuvarande definitionen och dess eventuella brister och jämför det med förslaget på den nya definitionen och varför allt det här är relevant...