Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Sep 28, 2019

I veckans avsnitt följer Daniels och Erwins fortsatta samtal och reflektioner på podcastavsnittet från Physio Edge med professor Chad Cook och vetenskapen kring manuellt terapi (MT).

I avsnittet behandlas just det som är mysteriet bakom MT, de bakomliggande fysiologiska mekanismerna. Annat som tas upp är hur MT kan...


Sep 21, 2019

I denna veckas podcast dyker Daniel och Erwin ner i det glödheta ämnet manuell terapi (MT). Till grund för avsnittet ligger en intervju med professor Chad Cook som sänts i podcasten Physio Edge.

Cook är ett stort namn inom MT och har medverkat i över 250 publikationer samt skrivit ett antal böcker på ämnet....


Sep 14, 2019

I veckans avsnitt sitter Erwin och pratar med Göran Kenttä, Fil Dr i Idrottspsykologi och lektor på Gymnastiska Idrottshögskolan (GIH). Huvudsakliga ämnet är ’Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) och några av terapiformens nyckelbegrepp bland annat acceptans, psykologisk flexibilitet och egna...


Sep 7, 2019

I veckans avsnitt diskuterar Adrian och Erwin ett förslag på en ny smärtdefinition som International Association for the Study of Pain har släppt i år.

De pratar om den nuvarande definitionen och dess eventuella brister och jämför det med förslaget på den nya definitionen och varför allt det här är relevant...