Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 30, 2019

Daniel och Kenneth berättar om sina egna skadeerfarenheter och hur de hanterat dessa problem. Kenneth tar upp skador från axel och knä som uppkommit i anslutning till handbollsspelande. Daniel berättar om när han fick weightlifters shoulder och råkade ut för en axelledsdistortion. Som vanligt får lyssnarna höra...


Nov 23, 2019

Daniel och Adrian diskuterar risker att få ryggsmärta vid böjd vs neutral rygg under marklyft. För att spetsa till det hela intar killarna varsin ringhörna där en verbal boxningsmatch utspelas. Daniel lyfter flexions-argumenten, medan Adrian för fram varför en rak (neutral) rygg är att föredra vid...


Nov 16, 2019

I det här avsnittet agerar Adrian patient när Erwin tar en smärtanamnes, dvs sammanställer informationen i sjukdomshistorien, kopplat till Adrians ländryggssmärta som han drogs med i cirka fem års tid.

Adrian berättar om hur smärtorna började, hur de utvecklades över tid, vilken vård han sökte och hur han...


Nov 9, 2019

Daniel och Kenneth diskuterar en nypublicerad svensk studie som velat undersöka effekten av bland annat massagebehandling för smärta och funktion hos patienter med subakut eller långvarig nacksmärta. Några av de frågor som avhandlas:

  • Är massage en potent metod för behandling av smärta?
  • Ska vårdgivare ägna...


Nov 2, 2019

Adrian sitter ner med en av sina tidigare patienter, Anna, som berättar om sin smärthistoria. Det här fortsätter temat om personcentrerad vård som ni exempelvis hört om i avsnitten med Joletta Belton.

Anna tar oss igenom sin smärthistoria och vad hon upplever hjälpte i sin rehabilitering. Hon berättar om...