Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Feb 29, 2020

Vi diskuterar ett av de mest kontroversiella ämnena som berör kroppen: Hållning. Hållning relateras bland annat till kroppens anatomiska utseende, rörelsemönster och viloställningar. Det finns forskning som indikerar att "dålig" hållning kan leda till besvär och smärta? Men vad är egentligen dålig...


Feb 22, 2020

Är det bara män i den gyllene gubbåldern som gör sig illa i vadmuskeln? Vad får man inte missa om det smällt till i vaden och vad bör man framförallt inte göra om man fått en muskelbristning i vaden?

Allt detta och lite larv ägnar sig Kenneth och Erwin åt i veckans avsnitt av Tyngre Rehab...


Feb 15, 2020

Daniel rattar podden själv och besvarar lyssnarfrågor. Vi får bland annat höra om hur Tyngre Rehab startade, och skillnaderna mellan att arbeta inom primärvård och privat. Vilken effekt har massage på smärta? Är rotationer av ländryggen farligt? Och mycket mer.

Hålltider

  • 00:00:00 - Intro
  • 00:01:45 - Hur...


Feb 8, 2020

Kan manipulation eller liknande manuell behandling orsaka stroke? Vad är det som händer egentligen och vad bör man känna till?

Erwin, Daniel och Adrian reder ut lite närmare vad som händer vid dessa tragiska tillfällen när någon råkat ut för en stroke eller liknande i samband med att man varit hos...


Feb 1, 2020

Från en opinionsartikel skriven av den eminente Kieran O’Sullivan tar Erwin, Daniel och Adrian avstamp i detta avsnitt av Tyngre Rehab där frågan är vad det är som gör att folk ”väljer” dåliga alternativ i vården för att få hjälp med smärta.

Ett patientfall tas upp om en man med långvarig...