Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2021

Daniel och Erwin sparkar igång höstens avsnitt med att prata om hur sommaren varit, Daniels ”man cold” och Erwins träningsframsteg.

Vidare diskuteras den reality-serie som fysioterapeuten Adam Meakins sänt sedan han fick akut ryggvärk och ett tänkvärt blogginlägg av Bronnie Lennox Thompson. Båda har...