Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 20, 2021

Avsnitt 147 tillägnas ett alldeles särskilt och mycket viktigt ämne, förmågan att ha medkänsla med sig själv och vilken innebörd det har för ens välmående men också förmåga att ta hand om sig själv när man faktiskt mår dåligt.

I en värld där mental ohälsa, smärta och stressrelaterad ohälsa väger...


Nov 6, 2021

Den avslutande delen med Lars Berglund. Ett nördigt samtal mellan Erwin och Lars om tunga lyft, smärta och ryggar och om teknik spelar roll. 

Lars är sjukgymnast i grunden men också forskare och nu lektor på Umeå Universitet. Ämne är styrkelyft och den forskning Lars gjort inom området.

Lars har bland annat...