Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Dec 24, 2022

I avsnitt 172 samtalar Kenneth, Oskar och Daniel. Temat för avsnittet är det vi i folkmun kallar hälsporre, men som också benämns plantarfasciepati.

Killarna utgår från en hyfsat ny "best practise guide" där man samlat evidensen, pratat med kliniker, forskare och patienter för att försöka komma fram till de...


Dec 10, 2022

I avsnitt 171 gästas Tyngre Rehab igen av smärtläkaren Karsten Ahlbeck. Temat för den här gången är konstigt nog smärta. Men Karsten berättar lite mer om de olika typer av smärta som finns relativt vedertagna:

  • vävnadssmärta (nociceptiv smärta)
  • nervsmärta (neurotisk smärta)
  • den långvariga utspridda...