Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jan 25, 2020

Kiropraktor Daniel Pantelic som arbetar inom primärvårdsrehab på Handens sjukhus i Haninge intervjuas. Daniel berättar om sin kliniska resa från nyexaminerad kiropraktor med biomedicinsk syn till en idag mer pragmatisk kliniker med fokus på beteendemässiga aspekter vid bedömning och behandling av smärta. Några av de frågor som diskuteras är:

 • Hur arbetar en kiropraktor?
 • Vilken roll har kiropraktorer inom primärvården?
 • Vilka tillstånd undersöks/behandlas?
 • Hur kan ett omhändertagande se ut för en patient med ryggsmärta?
 • Hur möts förväntningar från patienter som vill bli "fixade"?

Vi får också höra om hur Daniel arbetar med diagnostiskt ultraljud och hans uppfattning om att kiropraktorerna kan vara på väg att bilda ett nytt kiropraktorförbund.

Hållpunkter:

 • 00:00:00 Introsnack
 • 00:02:00 Presentation Kiropraktor Daniel Pantelic
 • 00:05:35 Hur arbetar en kiropraktor?
 • 00:07:55 Daniels kliniska resa
 • 00:10:00 Hur kan behandling vid akut lumbago se ut?
 • 00:15:00 Hur bemöts förväntningar om viss manuell behandling?
 • 00:18:30 Vilka personer eller händelser har influerat Daniels arbetssätt?
 • 00:22:00 Vad skiljer kiropraktorer från andra vårdgivare?
 • 00:33:49 Veckans spaning: ”Fysisk aktivitet verkar antiinflammatorisk”
 • 00:36:44 Hur arbetar Daniel med diagnostiskt ultraljud?
 • 00:46:20 Vikten av beteendemässiga aspekter vid all rehab
 • 00:55:00 Veckans fråga: ”Är kortisoninjektion lämpligt vid tennisarmbåge?”
 • 00:56:40 Blir det ett nytt kiropraktorförbund?
 • 01:00:00 Outro

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.