Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Apr 4, 2020

I avsnittet besvarar Kenneth och Daniel lyssnarfrågor. Några av de saker som tas upp är:

  • Hur diskuterar man forskning och kliniskt arbete med kollegor som har andra åsikter och uppfattningar?
  • Är ni stolta över era respektive yrkeskårer? Varför/varför inte?
  • Vad på utbildningarna till kip och fysio tycker ni är överflödigt och vad skulle behövas mer av?
  • Ökar skaderisken hos styrkelyftare som har lång set-vila?
  • Bör twinpeaks-modellen användas om personen endast har ont vid vissa rörelser?
  • Finns det teman/ämnen som ni undviker att ta upp i podden för att ni på förhand vet att ni är oense?

Och eftersom det är ett frågeavsnitt utgår veckans fråga, men veckans spaning finns som vanligt med.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.