Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jun 6, 2020

I veckans avsnitt intervjuas Tyngre Rehabs medlem Kenneth Färnqvist om sin senaste publikation; "Treating tendinopathies - are we searching för a needle in a haystack, when we should include the whole haystack?".

Daniel och Erwin pumpar Kenneth på frågor om forskning, smärtmekanismer vid senrelaterad smärta, vilken rehab som är bäst och råd för personer som har smärta från till exempel hälsena, knäsena, rotatorcuff, säte, armbåge, med mera.

Om ni har frågor till Kenneth om artikeln går det bra att höra av sig på rehab@tyngre.se.

Hålltider:

 • 00:00:00 – Intro
 • 00:04:00 – Vad handlar artikeln om?
 • 00:05:00 – Vad är tendinopati?
 • 00:07:30 – Smärtmekanismer vid tendinopati
 • 00:10:30 – Senförändringar och smärta
 • 00:12:50 – Smärta kan förändras trots att inte senan förändras
 • 00:13:40 – Har senans utseende betydelse för funktion och prestation?
 • 00:19:40 – Vilken roll har psykosociala faktorer vid tendinopati?
 • 00:26:10 – Hur kan kliniker bli bättre på att lyfta fram psykosociala faktorer?
 • 00:32:00 – Begrepp: DIMs/SIMs, rörelserädsla, exponering, regression, med mera
 • 00:46:15 – Veckans spaning: Webinarium om hjärnskakning inom idrotten 8/6
 • 00:48:11 – Sammanfattning och summering av artikeln
 • 00:53:00 – Vilket är det bästa rehabprotokollet vid tendinopati?
 • 01:08:00 – Veckans fråga: Vad är perifier sensitisering?
 • 01:13:27 – Outro

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.