Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 16, 2019

I det här avsnittet agerar Adrian patient när Erwin tar en smärtanamnes, dvs sammanställer informationen i sjukdomshistorien, kopplat till Adrians ländryggssmärta som han drogs med i cirka fem års tid.

Adrian berättar om hur smärtorna började, hur de utvecklades över tid, vilken vård han sökte och hur han till slut blev bättre.

Syftet är att lyfta ett patientfall för att belysa olika aspekter av smärta så som oro, nedstämdhet, rörelsebeteenden med mera.

  • 00:00:00 - Intro
  • 00:02:25 - Veckans lyssnarfråga: Kortisoninjektioner vid axelsmärta
  • 00:05:05 - Hur Adrians ryggsmärta började
  • 00:07:10 - Smärtans effekter på livet och Sickness Response
  • 00:09:30 - Smärtanamnes à la Erwin
  • 00:14:30 - Smärtpsykologi och strategier mot smärtan
  • 00:20:25 - Smärtklassificering och faktorer som kunde påverka smärtan
  • 00:27:00 - Hållningskorrigering, rörelsemönster och uppfattningar om smärtan
  • 00:29:30 - Veckans spaning: Riskerna med stillasittande
  • 00:31:20 - Hur smärtan klingade av och förändrades, kulturen kring rättigheten att vara smärtfri, narrativ

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.