Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 2, 2019

Adrian sitter ner med en av sina tidigare patienter, Anna, som berättar om sin smärthistoria. Det här fortsätter temat om personcentrerad vård som ni exempelvis hört om i avsnitten med Joletta Belton.

Anna tar oss igenom sin smärthistoria och vad hon upplever hjälpte i sin rehabilitering. Hon berättar om rädslorna kring smärtan hon inte kunde förstå, katastroftankarna som kom och hur begränsad hon blev med den höftsmärta hon upplevde.

Hon berättar om vikten av att förstå att smärta inte sitter i huvudet och att bli förstådd. DIMS och SIMS, som det diskuteras om i tidigare avsnitt, var en del av Annas behandling och hon berättar om hur hon applicerade det på sina smärtor. Även målsättningar, meningsfulla aktiviteter, meditation och fysisk aktivitet var en del av behandlingen och Anna delar med sig även om detta.

Hon berättar även om sin förmåga att i stressiga situationer kunna kontrollera sin smärta genom att välja att inte ta tag i negativa tankar och istället styra tankarna till annat. Hon reflekterar över att det här inte ska ses som en behandlingsmetod som nödvändigtvis fungerar för andras smärta, men att det kan ge möjligheter till andra sätt att påverka smärta och/eller lidande.

Hållpunkter:

  • 00:00:00 – Intro
  • 00:01:45 – Annas smärthistoria, DIMS/SIMS, nya perspektiv på smärtan
  • 00:29:00 – Annas fortsatta resa, lärdomar, reflektioner och sammanfattning
  • 00:38:10 – Veckans spaning om en editorial om kirurgi vid tendinopatier
  • 00:40:45 – Veckans fråga om hur mycket smärta som kan vara tillåtet i rehab
  • 00:43:15 – Avslut

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.