Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jan 12, 2019

Daniel och Erwin diskuterar två blogginlägg som fått riktig eld på sociala medier gällande biomekanik, smärtforskning och vad som har mest betydelse.

Avsnittet är så fullt med ämnen för diskussion att det blev det första av två delar. Lyssna in och få bland annat reda på varför smärta och biomekanik kan kopplas ihop med Harry Potter och hur man förstärker sin egen confirmation bias genom Facebook och andra sociala medier.

De två blogginlägg som berörs är:

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.