Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jan 26, 2019

Daniel och Erwin fortsätter att diskutera de två blogginlägg som uppmärksammats på sociala medier gällande biomekanik, smärtforskning och vad som har mest betydelse. För att hänga med i resonemanget är det bra om du först lyssnat på del 1.

I del 2 diskuterar killarna smärtundervisning utifrån den biopsykosociala modellen, vad syftet är med smärtundervisning och varför smärta aldrig sitter i huvudet. Vi får också reda på varför dålig hållning har dålig korrelation med smärta och varför metaboliska faktorer är ett högintressant område för smärtforskning.

De två blogginlägg som berörs är:

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.