Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Oct 12, 2019

Adrian och Kenneth recenserar Boken om ont, skriven av Björn Rudman, Sofia Göthe och Tobias Marmheden. Boken om ont är en bok för människor med smärta och syftar till att skapa mer förståelse för kroppens reaktioner vid smärta och stress. De diskuterar bokens olika delar och dess bra och dåliga sidor.

En kortfattad recension lyder: den teoretiska delen om smärta och stress är eventuellt något kort, utifrån bokens egna syfte, och saknar förankring i den praktiska delen som berör rörelse, muskler och träning. Man börjar på en bra plats med smärtfysiologin och en någorlunda modern syn på smärta men har ett biomekaniskt fokus när det gäller rörelseapparatens roll i smärta. Boken har en bra del om sociala och emotionella aspekter av smärta och hur smärta påverkar livet i stort.

Hållpunkter:

 • 00:00:00 – Intro
 • 00:03:40 – Kort presentation av boken + boktips
 • 00:07:40 – Tankar kring upplägget av boken
 • 00:08:40 – Diskussion kring smärtdelen
 • 00:11:50 – Veckans spaning
 • 00:16:15 – Referenshantering
 • 00:21:25 – Personen bakom smärta
 • 00:24:00 – Smärthantering
 • 00:27:45 – Läkemedel
 • 00:28:40 – Nacke & Ländrygg
 • 00:34:50 – Generell diskussion
 • 00:43:40 – Veckans fråga
 • 00:47:44 – Avslut/summering

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.