Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Mar 9, 2019

I avsnitt 18 tar Daniel och Kenneth upp begreppet "evidensbaserad medicin". Diskussionen tar utgångspunkt från ett blogginlägg, "Flush Your Stool Down The Funnel", av fysioterapeuten Erik Meira.

Frågor som behandlas är bland annat:

  • Vad är evidensbaserad medicin?
  • Vilka delar ingår?
  • Hur ska tratt-modellen användas?
  • Varför är det viktigt att jobba evidensbaserat?
  • Hur går en tillväga för att arbeta evidensbaserat?

På slutet presenteras namnet på Tyngre Rehabs första gäst som kommer medverka i nästkommande avsnitt.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.