Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Dec 29, 2018

I årets sista avsnitt pratar Kenneth och Adrian om främre knäsmärta och kopplingen mellan knäsmärta och höftstyrka. De går igenom bakgrunden till främre knäsmärta och vilka mekanismer som kan tänkas ligga bakom.

De dyker ner i en studie som undersökt undervisning, styrketräning och löpteknik vid främre knäsmärta. Grabbarna pratar även om en review på området som belyser brister med tidigare modeller för varför främre knäsmärta uppstår och hur olika behandlingar troligtvis fungerar.

De avslutar med praktiska take-home messages för behandling av främre knäsmärta så som belastningsmodifiering och att försöka undvika att tänka på julskinka. För att höra mer om det sistnämnda får du lyssna hela vägen till slutet!

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.