Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

May 11, 2019

I veckans avsnitt pratar Daniel och Erwin om patientens förväntningar och vilken betydelse förväntningar har för resultatet av en viss behandling.

Som grund för diskussionen använder killarna artikeln "Individual Expectation: An Overlooked, but Pertinent, Factor in the Treatment of Individuals Experiencing Musculoskeletal Pain".

Kan behandling som saknar evidens ändå ge effekt om patientens förväntningar på behandlingen är höga? Kan vi som terapeuter påverka patientens förväntningar? Vad händer om patienten har förväntningar som vi inte kan möta?

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.