Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jun 1, 2019

I avsnitt 30 av Tyngre Rehab Podcast intervjuas Greg Lehman som är kiropraktor och fysioterapeut. Greg är ett stort namn inom träning och rehab. Han håller kurser och föreläsningar över hela världen och är en flitig debattör på twitter.

Greg berättar varför han valde att utbilda sig både till kiropraktor och fysioterapeut. Han förklarar sin syn på utbildningarna och varför alla vårdgivare, oavsett profession, borde arbeta på lika sätt.

Vidare diskuteras hur rehabilitering bör individanpassas, problemet med specifika tränings- och behandlingskoncept och varför det är bättre att bygga comprehensive capacity.

Vi hinner också få reda på varför Greg kallar sig "movement optimist", hans uppfattning om "hållning" (posture) och varför vi inte ska oroa oss över att lyfta tungt med böjd rygg.

Mer information om Greg Lehman finns på hans blogg och twitter.

Vill man ladda ner och läsa Gregs kursmaterial finns en svensk version översatt av Adrian och Erwin som heter "Återhämtningsstrategier".

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.