Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Mar 2, 2019

I avsnitt 17 pratar Adrian och Erwin om vad som är dålig information kring ryggbesvär och ger istället mer vettiga förklaringar.

En av dessa är ”Kronjuvelerna”, en guldklimp både för dig som har ont i ryggen men även för dig som jobbar med personer med ryggsmärta.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.