Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jan 19, 2019

I del 2 av serien ”Hur du lyckas med din rehab” pratar Adrian och Erwin om det viktiga temat målsättning.

Att sätta upp mål för din rehab ger dig riktning så du vet vart du ska, men förutsätter också att du vet vart du är.

  • Vad för typ av mål ska du sätta upp? Är det fysiska mål, psykologiska mål eller något annat?
  • Vad är det för skillnad på mål för dig som patient och för vårdgivaren?
  • Ska du ha mål kopplat till smärta eller inte?
  • Hur kan du använda målsättning för att optimera motivationen under din rehab?
  • Hur ändrar du målen beroende på bakslag på vägen?

Allt detta diskuteras i det elfte avsnittet av Tyngre Rehab Podcast.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.