Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 24, 2018

I tredje avsnittet av Tyngre Rehab podcast diskuterar Daniel Andréasson och Kenneth Färnqvist hur man som patient kan tänka och agera när man söker vård för akut ryggsmärta.

  • Vilken vårdgivare ska man söka?
  • Hur orienterar sig patienter bland alla behandlingskoncept och träningsmodaliteter?
  • Har det någon betydelse vilken intervention som väljs vid akut ryggvärk?
  • Finns det interventioner som är bättre än andra?
  • Vad ska en undersökning/bedömning innehålla?
  • Vilken betydelse har bilddiagnostik som röntgen och magnetkamera vid akut ryggvärk?

På slutet drar Daniel ett patientcase på sig själv från när han skadade sin axel, hur undersökning och rehabilitering gick till och hur smärtupplevelsen påverkades av korrekt information och lugnande besked.