Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Feb 9, 2019

I avsnitt 14 diskuterar Kenneth och Erwin kring för- och nackdelar med kortisoninjektion. Man tar upp flera olika aspekter kring injektionerna;

  • Är det någon skillnad mellan att endast sätta bedövningsmedlet jämfört med endast kortison?
  • Spelar det någon roll om injektionen sker under guidning med ultraljud?
  • Är det skillnad om man sätter injektionen i sätet eller axeln?

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.