Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Dec 8, 2018

I avsnitt 5 går Adrian Valkeaoja och Erwin Lindén igenom lyssnarfrågor. De diskuterar:

  • Manipulation, dess effekter och mekanismer i behandlingen. Även placebo diskuteras i förhållande till detta och olika sätt att tänka på kontextuella faktorer.
  • Hur man kan möta förväntningar från patienter kopplat till olika behandlingsmetoder och hur man bygger en stark allians mellan patient och terapeut.
  • Tankar kring patientundervisning vid smärtbesvär. Hinder i rehabiliteringen, kunskapens roll och beteendeexperiment diskuteras.

Fler lyssnarfrågor tas upp i framtida avsnitt. Följ Tyngre Rehab på Instagram: @Tyngrerehab