Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Feb 23, 2019

I det sextonde avsnittet svarar Adrian och Kenneth på lyssnarfrågor, bland annat:

  • Finns det några prehabövningar som alla bör göra?
  • När ska man avbryta träningen för smärta?
  • Hjälper det att få behandling regelbundet i förebyggande syfte?
  • Hur ser en rehabplan ut vid tendinopati?
  • Hur fixar man pelvic tilt?

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.