Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2019

I det sextonde avsnittet svarar Adrian och Kenneth på lyssnarfrågor, bland annat:

  • Finns det några prehabövningar som alla bör göra?
  • När ska man avbryta träningen för smärta?
  • Hjälper det att få behandling regelbundet i förebyggande syfte?
  • Hur ser en rehabplan ut vid tendinopati?
  • Hur fixar man pelvic tilt?

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.