Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Sep 21, 2019

I denna veckas podcast dyker Daniel och Erwin ner i det glödheta ämnet manuell terapi (MT). Till grund för avsnittet ligger en intervju med professor Chad Cook som sänts i podcasten Physio Edge.

Cook är ett stort namn inom MT och har medverkat i över 250 publikationer samt skrivit ett antal böcker på ämnet. Killarna diskuterar flera av de svar Cook ger och lyfter egna tankar och funderingar kring användningen av MP. Det finns därför en stor fördel att lyssna på intervjun med Chad Cook innan detta avsnitt.

Några av de frågor som behandlas i del 1:

  • Vilken evidens har MP?
  • Vilka för- och nackdelar finns?
  • Hur ser förklaringsmodellen ut på skolor och universitet och hur väl stämmer den med modern smärtforskning?
  • Hur specifik är MT?
  • Har det någon betydelse vilken behandlingsteknik som används för att påverka smärta och funktion?
  • Hur motiveras användandet av MT?

Länk till den senaste översikten och metaanalysen på spinal manipulation vid kronisk ländryggssmärta.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts (iTunes) - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.