Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Sep 28, 2019

I veckans avsnitt följer Daniels och Erwins fortsatta samtal och reflektioner på podcastavsnittet från Physio Edge med professor Chad Cook och vetenskapen kring manuellt terapi (MT).

I avsnittet behandlas just det som är mysteriet bakom MT, de bakomliggande fysiologiska mekanismerna. Annat som tas upp är hur MT kan knytas an till modern neurovetenskap och smärtforskning och den brinnande frågan kring huruvida MT kan användas och om det har en plats i hälso- och sjukvård.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts (iTunes) - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.