Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Mar 16, 2019

Kenneth intervjuar Peter Malliaras kring senor och senrelaterad värk. Några ämnen som berörs är:

  • Varför upplever vissa personer senrelaterad värk?
  • Vad bör man som person med senrelaterad värk fokusera på?
  • Är det någon typ av injektioner som fungerar?

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.