Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Dec 15, 2018

Daniel Andréasson och Kenneth Färnqvist avhandlar axelsmärta:

  • Är impingement en lämplig diagnos? Vad kan vara orsak till att man utvecklar axelsmärta hos inaktiva personer respektive människor som träna och rör sig mycket?
  • Skiljer sig dessa tillstånd?
  • Kan man förebygga axelsmärta om man råkat ut för det upprepade gånger?
  • Finns prognostiska faktorer som ökar risken för axelsmärta?
  • Vilka interventioner är att föredra vid rehabilitering?
  • Hur ska man som styrketränande agera vid axelsmärta?
  • Hur kan en rehabilitering se ut?

Lyssna också varför killarna byter samman i en skrattkavalkad i slutet av avsnittet.