Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 17, 2018

I avsnitt två av Tyngre Rehab podcast ansluter Erwin Linden och Kenneth Färnqvist. Vi får en kort presentation av värdarna och varför Kenneth utvecklat ett intresse för forskning på senor och senrelaterad smärta. Under avsnittet diskuteras frågor som:

  • Vad är en tendinopati?
  • Kan man ha tendinos utan smärta?
  • Vad är det prognostiska värdet av ultraljudsdiagnostik?
  • Hur ska man tänka och agera vid senreleterad smärta?