Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Feb 16, 2019

I avsnitt 15 pratar Adrian och Erwin om smärtklassificering. De utgår delvis från en föreläsning de nyligen höll på området. De svarar på frågor som:

  • Vad är smärtklassificering?
  • Varför är det värt att känna till?
  • Hur går man tillväga när man smärtklassificerar?

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.