Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Oct 26, 2019

I TV4 har man haft en serie inslag om smärta, som även fortsatt i ”Läkarpodden” med Tilde De Paula och Doktor Mikael.

I veckans avsnitt tar Adrian och Erwin sig an uppgiften att diskutera det första avsnittet och försöker göra en kritisk granskning av vad som sägs och inte sägs för att försöka göra området smärta rättvisa.

Hållpunkter:

 • 00:00:00 – Introsnack med kognitiv dissonans och kladdkakor
 • 00:08:40 – Presentation av dagens avsnitt och vad kritik är
 • 00:12:10 – Huruvida all smärta måste behandlas eller ej
 • 00:18:25 – Veckans spaning
 • 00:21:35 – Smärta är individuellt, smärttrösklar, smärta som försvar, modeller för att förstå smärta
 • 00:29:30 – Långvarig smärta vs akut smärta, smärta som överlevnadsstrategi, kroppseget morfin, perifer sensitisering
 • 00:30:45 – Smärta som existentiellt problem, om man kan bota långvarig smärta
 • 00:39:05 – Smärttyper, hur vi lär oss smärta, saker vi säger är inte alltid det vi menar
 • 00:46:10 – Sammanfattning
 • 00:48:52 – Veckans fråga
 • 00:51:00 – Avslut

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.