Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Dec 1, 2018

I avsnitt fyra av Tyngre Rehab Podcast ansluter Adrian Valkeaoja och Erwin Lindén. De diskuterar varför Erwin känner sig irriterad och dyker djupt in i teorier, modeller och begreppet ”förförståelse”.

Vi får veta varför teorier är som pruttar och varför sjukvården, precis som andra discipliner, hela tiden behöver uppdatera sina teorier och modeller.

Specifikt diskuteras modeller/teorier och förförståelse kring smärta och hur äldre teorier kan sätta käppar i hjulet för rehabilitering av smärtbesvär.

De lyfter behovet av att vi granskar hur vi ser på smärta och ger förslag på förändring.

Följ Tyngre Rehab på instagram: @tyngrerehab och prenumerera på podcasten!