Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jun 8, 2019

I avsnitt 31 av Tyngre Rehab Podcast går Adrian och Erwin igenom det omfattande arbetsmaterial om smärta de översatt från fysioterapeuten och kiropraktorn Greg Lehman, som intervjuades i avsnitt 30. Materialet har blivit populärt och använt av många patienter men också av vårdpersonal.

De går igenom det övergripande syftet och upplägget med materialet och presenterar de olika ingående delarna. De ger också förslag på hur det kan användas av dig om har ont för att komma framåt mot dina mål, men också av dig som är vårdgivare som vill öka din kunskap om smärta, förenkla ditt arbetssätt och få nya redskap att använda i kommunikationen med patienten.

Materialet finns att hämta gratis (!) på talkingaboutpainblog.wordpress.com och du kan använda delar eller hela materialet.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.