Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Feb 2, 2019

I avsnitt 13 svarar och diskuterar Daniel och Kenneth på vanliga patientfrågor:

  • Är knaster/knak från leder farligt?
  • Är det skillnad på träning och rehab?
  • Vad är orsaken till akut ryggvärk?
  • Kan konditionsträning vara lika effektiv som styrketräning vid smärttillstånd?
  • Vad är skillnaden mellan kiropraktor och naprapat?
  • Finns det någon metod som bättre kan kvantifiera senans struktur än vanligt konventionellt ultraljud?
  • Kan man fortsätta träna trots smärta?
  • Vad är det nästa "stora" inom senforskning?
  • Fungerar hållningskorrigerande tröjor?

På slutet diskuteras en nypublicerad review [PDF] som undersökt och sammanställt den senaste forskning på effekterna av subacromial dekompression, placebooperation och konservativ behandling.

Daniel råder slutligen alla lyssnare som funderar på att operera sin axel med subacromial dekompression att lyssna på en intervju med ortopeden och professorn Teppo Järvinen.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.