Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Apr 23, 2022

I detta avsnitt har Erwin den stora äran att få sitta ner och prata med ingen än legenden som är Steven Linton, psykolog till grunden, professor emeritus och upphovsmakare bland annat till den välkända rädsla-undvikande modellen och det lika välkända och välanvända frågeformuläret Örebro Musculoskeletal...


Apr 9, 2022

I avsnitt 157 besvarar Daniel och Kenneth lyssnarfrågor. Några av de frågor som avhandlas är;

  • Råd till nyexaminerade vårdgivare (kip, nap, fysio)
  • Har uppvärmning skadeförebyggande effekt?
  • Varför pratar vi sällan om specifika koncept och behandlingssystem som MDT, MSI, OMI, etc i podden?
  • Vad har ni för tankar...