Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jan 26, 2019

Daniel och Erwin fortsätter att diskutera de två blogginlägg som uppmärksammats på sociala medier gällande biomekanik, smärtforskning och vad som har mest betydelse. För att hänga med i resonemanget är det bra om du först lyssnat på del 1.

I del 2 diskuterar killarna smärtundervisning utifrån...


Jan 19, 2019

I del 2 av serien ”Hur du lyckas med din rehab” pratar Adrian och Erwin om det viktiga temat målsättning.

Att sätta upp mål för din rehab ger dig riktning så du vet vart du ska, men förutsätter också att du vet vart du är.

  • Vad för typ av mål ska du sätta upp? Är det fysiska mål, psykologiska mål...


Jan 12, 2019

Daniel och Erwin diskuterar två blogginlägg som fått riktig eld på sociala medier gällande biomekanik, smärtforskning och vad som har mest betydelse.

Avsnittet är så fullt med ämnen för diskussion att det blev det första av två delar. Lyssna in och få bland annat reda på varför smärta och biomekanik kan...


Jan 5, 2019

I 2019 års första avsnitt får du reda på hur du lyckas med din rehabilitering. Det här är det inledande avsnittet i en serie avsnitt om nyckelprinciper för en lyckad rehab. Avsnittet handlar om det första mötet i vården.

  • Vad kan du förvänta dig?
  • Vad får du inte missa?
  • Hur maximerar du vad som händer i...