Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jun 29, 2019

I avsnitt 34 av Tyngre Rehab podcast dyker Daniel och Kenneth ner i alternativmedicinen och diskuterar effekterna av vibrationsverktyg.

  • Fungerar dessa maskiner?
  • Hur kan smärtlindring förklaras?
  • Varför ska man avstå sådan här behandling?

Marknaden och försäljningen av vibrationsverktyg är stor och lockar...


Jun 22, 2019

I avsnitt 33 pratar Adrian och Erwin om en modell som kallas Twin Peaks-modellen. Det har inget att göra med TV-serien från -90 talet, utan det handlar om smärta.

Modellen försöker beskriva hur smärta normalt fungerar för att skydda innan skada uppstår – ett system som allt som oftast fungerar fantastiskt...


Jun 15, 2019

I avsnitt 32 av Tyngre Rehab Podcast pratar Adrian med Brun Ulfhake, Professor i anatomi på Karolinska Institutet. Brun är läkare i grunden, har arbetat som anestesiolog och dykläkare och har forskat på ett antal ämnen fokuserade mycket kring åldrandets biologi.

  • De börjar med att prata om hur man som forskare...


Jun 8, 2019

I avsnitt 31 av Tyngre Rehab Podcast går Adrian och Erwin igenom det omfattande arbetsmaterial om smärta de översatt från fysioterapeuten och kiropraktorn Greg Lehman, som intervjuades i avsnitt 30. Materialet har blivit populärt och använt av många patienter men också av vårdpersonal.

De går igenom det...


Jun 1, 2019

I avsnitt 30 av Tyngre Rehab Podcast intervjuas Greg Lehman som är kiropraktor och fysioterapeut. Greg är ett stort namn inom träning och rehab. Han håller kurser och föreläsningar över hela världen och är en flitig debattör på twitter.

Greg berättar varför han valde att utbilda sig både till kiropraktor...