Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jun 27, 2020

I det här avsnittet sitter Adrian och Erwin och går ”fullt ut meta” om ett sällan diskuterat ämne: narrativet runt ens smärta.

Ett narrativ, eller berättelsen du har kring din smärta, spelar roll.

De snackar om vad ett narrativ är, hur man tar reda på vad narrativet är och när det spelar roll att...


Jun 20, 2020

Det har varit midsommar och gänget i Tyngre Rehab firar detta genom att lyfta rubriker om random ämnen. Mer humor än seriositet i detta avslappnade midsommarspecial-avsnitt.

  • 00:00:00 – Intro
  • 00:08:20 – Erwin: Hur har coronapandemin påverkat era liv?
  • 00:22:50 – Daniel: Vilka likheter har barnpsykologi...


Jun 13, 2020

I det här avsnittet sitter Adrian och Kenneth och pratar med Jenny Petersson och Mia Sundfors om rehabilitering efter Covid-19.

Jenny och Mia är båda fysioterapeuter och arbetar med andningsvård respektive intensivvård.

De tar oss igenom förloppet inom intensivvården när Covid-19 kom till Sverige, hur man blir...


Jun 6, 2020

I veckans avsnitt intervjuas Tyngre Rehabs medlem Kenneth Färnqvist om sin senaste publikation; "Treating tendinopathies - are we searching för a needle in a haystack, when we should include the whole haystack?".

Daniel och Erwin pumpar Kenneth på frågor om forskning, smärtmekanismer vid senrelaterad smärta,...