Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jun 13, 2020

I det här avsnittet sitter Adrian och Kenneth och pratar med Jenny Petersson och Mia Sundfors om rehabilitering efter Covid-19.

Jenny och Mia är båda fysioterapeuter och arbetar med andningsvård respektive intensivvård.

De tar oss igenom förloppet inom intensivvården när Covid-19 kom till Sverige, hur man blir drabbad av sjukdomen och hur rehabiliteringen kan se ut i olika steg.

 • 00:00:00 – Intro
 • 00:02:03 – Presentation av gäster: Jenny Petersson och Mia Sundfors
 • 00:06:00 – Utbrottet av av covid-19
 • 00:11:00 – Förståelsen för viruset och handläggning
 • 00:13:00 – Hur påverkar covid-19 lungorna?
 • 00:15:50 – "Hypoxic drive"
 • 00:17:00 – Tyst hypoxi
 • 00:20:45 – Covid-19 påminner om Sars
 • 00:22:00 – Veckans lyssnarfråga: Vad är verkningsmekanismen av muskelliniment?
 • 00:24:30 – Rehabilitering för covid-patienter på IVA
 • 00:27:00 – Komorbiditet vid covid-19
 • 00:33:30 – Varför läggs covid-patienter på mage?
 • 00:37:35 – Rehabilitering för covid-patienter i hemmet
 • 00:40.45 – Behövs andningsträning?
 • 00:46.45 – Veckans spaning: Webinar 26/6 på Physio-matters om olika rehabprotokoll.
 • 00:48.57 – Utbildning av sjukvårdspersonal
 • 00:55.00 – Var skickas patienter som är syrgasfria men behöver ha sjukvårdsstöd?
 • 00:57:30 – Vilka råd ges till patienter som varit hemma med covid och behöver öka sin aktivitetsnivå?
 • 01:07:50 – Outro

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.