Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2020

I det här avsnittet sitter Adrian och Kenneth och pratar med Jenny Petersson och Mia Sundfors om rehabilitering efter Covid-19.

Jenny och Mia är båda fysioterapeuter och arbetar med andningsvård respektive intensivvård.

De tar oss igenom förloppet inom intensivvården när Covid-19 kom till Sverige, hur man blir drabbad av sjukdomen och hur rehabiliteringen kan se ut i olika steg.

 • 00:00:00 – Intro
 • 00:02:03 – Presentation av gäster: Jenny Petersson och Mia Sundfors
 • 00:06:00 – Utbrottet av av covid-19
 • 00:11:00 – Förståelsen för viruset och handläggning
 • 00:13:00 – Hur påverkar covid-19 lungorna?
 • 00:15:50 – "Hypoxic drive"
 • 00:17:00 – Tyst hypoxi
 • 00:20:45 – Covid-19 påminner om Sars
 • 00:22:00 – Veckans lyssnarfråga: Vad är verkningsmekanismen av muskelliniment?
 • 00:24:30 – Rehabilitering för covid-patienter på IVA
 • 00:27:00 – Komorbiditet vid covid-19
 • 00:33:30 – Varför läggs covid-patienter på mage?
 • 00:37:35 – Rehabilitering för covid-patienter i hemmet
 • 00:40.45 – Behövs andningsträning?
 • 00:46.45 – Veckans spaning: Webinar 26/6 på Physio-matters om olika rehabprotokoll.
 • 00:48.57 – Utbildning av sjukvårdspersonal
 • 00:55.00 – Var skickas patienter som är syrgasfria men behöver ha sjukvårdsstöd?
 • 00:57:30 – Vilka råd ges till patienter som varit hemma med covid och behöver öka sin aktivitetsnivå?
 • 01:07:50 – Outro

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.