Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Apr 25, 2020

Daniel och Kenneth diskuterar nyttan av digitala vårdkontakter. Kommer patientmöten över videolänk ersätta de fysiska mötena i framtiden? Vilka för- och nackdelar finns? Kenneth berättar också om den nya grillen som ska testköras.

Hålltider:

  • 00:00:00 - Intro
  • 00:02:00 - Dagens ämne: Digitala vårdkontakter...


Apr 18, 2020

I detta avsnitt sitter Adrian, Kenneth och Daniel utan manus och snackar vitt och brett.

De pratar om hur många test som används för att sätta diagnos för muskuloskeletala besvär som saknar bra grund och hur man kan resonera kring diagnoser utifrån det.

Kenneth har lagt till sig med nya vanor och har galet ont...


Apr 11, 2020

I veckans lättsammare påskspecial delar Erwin & Kenneth med sig av sina favoritövningar vid ryggbesvär och varför man avslutar med en front lat spread. Här är en länk för dig som är fundersam över vad en front lat spread är för rörelse.

Hålltider:

  • 00:01:10 - Kenneth kommer inte ens ihåg och Erwin...


Apr 4, 2020

I avsnittet besvarar Kenneth och Daniel lyssnarfrågor. Några av de saker som tas upp är:

  • Hur diskuterar man forskning och kliniskt arbete med kollegor som har andra åsikter och uppfattningar?
  • Är ni stolta över era respektive yrkeskårer? Varför/varför inte?
  • Vad på utbildningarna till kip och fysio tycker ni...