Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Oct 26, 2019

I TV4 har man haft en serie inslag om smärta, som även fortsatt i ”Läkarpodden” med Tilde De Paula och Doktor Mikael.

I veckans avsnitt tar Adrian och Erwin sig an uppgiften att diskutera det första avsnittet och försöker göra en kritisk granskning av vad som sägs och inte sägs för att försöka...


Oct 19, 2019

I veckans avsnitt sitter Adrian och Erwin tillsammans och pratar än en gång med Joletta Belton, patienternas röst och förkämpe, som tidigare deltog i avsnitt 35 från 7 juli.

Avsnittet är en vidare dykning i patientens perspektiv i att ha smärta och vad det kan få för konsekvenser där Joletta berättar mer om...


Oct 12, 2019

Adrian och Kenneth recenserar Boken om ont, skriven av Björn Rudman, Sofia Göthe och Tobias Marmheden. Boken om ont är en bok för människor med smärta och syftar till att skapa mer förståelse för kroppens reaktioner vid smärta och stress. De diskuterar bokens olika delar och dess bra och dåliga sidor.

En...


Oct 5, 2019

I veckans avsnitt behandlar Adrian, Erwin och Daniel ett gäng följarfrågor. Hållpunkter:

  • 00:00:00 – Intro
  • 00:01:40 – Info om föreläsningar Tyngre VIII. Biljettlänk
  • 00:05:40 – Allmänt om inkomna lyssnarfrågor
  • 00:06:20 – Ska tunga marklyft undvikas vid skolios?
  • 00:13:00 – Uppföljningsfråga från...