Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Mar 28, 2020

I det här avsnittet pratar Kenneth, Daniel och Adrian om den mytomspunna placeboeffekten.

  • Placebo definieras och de diskuterar olika missförstånd kring placebo. Förväntningar och placebo tas också upp.
  • Olika mekanismer för placebo tas upp. Ett gäng coola forskningsexempel används för att visa på vad hur det...


Mar 21, 2020

I veckans avsnitt hör ni en intervju där Adrian pratar med Cattis Olsson som lever med långvarig smärta sedan många år.

Cattis berättar sin resa med fyra ryggskador och hur hon via att komma till en smärtklinik och att använda sig av sina kunskaper om mental träning idag lever ett gott liv trots att hon har...


Mar 14, 2020

Tyngre Rehab diskuterar behandlingsformen stötvåg. En ny Cochrane-översikt har nyligen publicerats där författarna undersöker huruvida stötvåg vid rotatorkuffrelaterad smärta med eller utan kalkutfällning är effektivt.

Utifrån denna artikel tar man avstamp och kommer sedan vidare och diskuterar även...


Mar 7, 2020

I det här avsnittet avrundar grabbarna temat om hållning:

  • Hållningens koppling till idrottsprestation: När kan hållningen vara relevant, hur är den relevant och när är den irrelevant?
  • Kulturella och historiska aspekter av hållning: Hur har vi fått vår nuvarande bild av hållningen och dess betydelse?
  • Om man...